1e jaar: A-stroom

Als je in de lagere school je getuigschrift behaalde, start je in het secundair onderwijs in 1A.
In 1A staan de 27 uren van de basisvorming centraal. Afhankelijk van jouw
interesses en begeleiding kies je bij ons in de eerste graad voor één van de mogelijke studierichtingen: 1A aanvulling hoofdvakken met maxi-oriënteringstraject, 1A aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject, 1A aanvulling klassieke talen en 1A aanvulling STEM-wetenschappen.

1e jaar: B-stroom

We zorgen in 1B voor een aanpak op maat door in zeer kleine groepen (maximaal 12 leerlingen) te werken. Onze klassenleraars en vakleerkrachten begeleiden deze leerlingen zeer intens. Ons schoolteam heeft oog voor de specifieke noden van deze leerlingen. Ze geven ze vertrouwen en motiveren hen door het leren opnieuw uitdagend te maken. De leerstof wordt in 1B op zo’n manier aangebracht dat de leerstof voor onze leerlingen haalbaar is. We maken in onze school van de 1B-leerlingen echte sterren. Ze schitteren met hun talenten.

2e jaar: A-stroom - Theoretisch Denken

Vanuit 1A aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject, 1A aanvulling klassieke talen en 1A aanvulling STEM-wetenschappen kan je kiezen voor een studierichting binnen het theoretisch denken.

2e jaar: A-stroom - Praktisch Denken

Binnen een plus-richting (+) krijgen de leerlingen meer ondersteuning en hulpmiddelen aangeboden, zoals dit nu ook al gebeurt in de richting 1A aanvulling hoofdvakken met maxi-oriënteringstraject. Heb je meer tijd, uitleg en oefenmomenten nodig, kies dan voor een studierichting met een plus in de naam. Zo geven we elke leerling de kans om zijn talenten op een haalbare manier te ontplooien.

2e jaar: B-stroom - Praktisch Doen

We zorgen in de B-stroom voor een aanpak op maat door in kleine groepen te werken. Onze klassenleraars en vakleerkrachten begeleiden de leerlingen zeer intens. Ons schoolteam heeft oog voor de specifieke noden van deze leerlingen. Ze kunnen ze vertrouwen geven en motiveren door het leren opnieuw uitdagend te maken. Zo geven we elke leerling de kans om zijn talenten op een haalbare manier te ontplooien. Ze worden echte sterren in hun vakgebied.

Scroll naar boven