Start een nieuw schooljaar bij ons

schrijf u nu in!

colors_bar

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal vragen die wij vaak krijgen. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op! Tijdens de schooluren kan u terecht op ons telefoonnummer 013 35 54 30. U kan ook altijd contact opnemen met de pedagogisch directeur van de eerste graad chelaers@st-martinus.be of de coördinerende directeur mdiriks@st-martinus.be.

Inschrijven

Omwille van de huidige corona-maatregelen gebeuren de inschrijvingen dit schooljaar online. Vanaf zondag 7 maart kan u via onze website voor uw kind alvast een plaatsje reserveren voor het eerste jaar (voorinschrijving). U bent dan al zeker van een plaats voor uw kind in onze school.

Om die online inschrijving definitief te maken, verwachten we u in de zomervakantie op school voor een individueel gesprek na afspraak. U kan op de website al direct hiervoor een afspraak vastleggen. Dat kan ook later nog via onze website of telefonisch op het nummer 013 35 54 30.

Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven:

 • vanaf de opendeurdag voor een inschrijving in het eerste jaar;
 • vanaf 1 juli voor een inschrijving in het tweede jaar;
 • elke schooldag tot 17 uur, uitgezonderd woensdag tot 13 uur;
 • tijdens de vakantie tot en met 8 juli 2021:
  elke werkdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur,
  op zaterdag 3 juli van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

* Nieuwe leerlingen voor het tweede jaar kunnen zich reeds voorinschrijven vanaf de opendeurdag.
De definitieve inschrijving in het tweede jaar gebeurt vanaf 1 juli, nadat onze huidige leerlingen van het eerste jaar hun plaats in het tweede jaar hebben gekregen.

Voor de inschrijving brengt u de volgende documenten mee:

 • de elektronische identiteitskaart van uw kind of Kids-ID of isi+-kaart (indien er nog geen identiteits­kaart is);
 • het getuigschrift (of attest) van de basisschool met handtekening van uw kind (= houder/houdster);
 • de BaSO-fiche (als de basisschool hiermee werkt);
 • het eindrapport van de basisschool.

Uw zoon/dochter is pas ingeschreven als u en uw kind zich akkoord verklaren met het schoolreglement van onze school. Dit reglement vindt u terug op de website van onze scholengemeenschap.

Neen, wij gaan ervan uit dat de inschrijvende ouder handelt met de instemming van de andere ouder (in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek).

Bij de inschrijving mag uw kind twee namen doorgeven. Wij garanderen dat hij/zij met één van deze twee leerlingen in de klas zit, op voorwaarde dat zij dezelfde studierichting volgen.

Studieaanbod

Zowel in het eerste als in het tweede jaar bieden we een ruim aanbod van studierichtingen aan.

Meer informatie over ons studieaanbod kan u vinden op onze website.

Wanneer uw zoon of dochter een getuigschrift van het basisonderwijs behaald heeft aan het einde van het zesde leerjaar, wordt uw kind ingeschreven in de A-stroom. Deze beslissing is een wettelijke verplichting.

Wanneer uw zoon of dochter geen getuigschrift van het basisonderwijs behaald heeft aan het einde van het zesde leerjaar, dan wordt uw kind ingeschreven in de B-stroom. Ook wanneer uw kind de lagere school niet beëindigd heeft en 12 jaar geworden is of wordt tijdens dit kalenderjaar (2021) is een overstap naar het eerste leerjaar van de B-stroom mogelijk.

In de eerste graad maakt uw kind kennis met vakken uit verschillende interessegebieden. We spreken dan ook van een brede eerste graad. Zo kan hij/zij zijn/haar talenten en interesses leren kennen. In de eerste graad kan uw kind die talenten verder ontplooien. Uitgaande van deze talenten en interesses kiest hij/zij in de tweede graad een studierichting in een interessegebied dat bij de leerling past.

We raden de leerlingen aan om de volgende stappen te doorlopen:

 • Kiezen voor 1A of 1B.
 • In 1A kan uw kind kiezen tussen 4 mogelijkheden: 1A aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject, 1A aanvulling hoofdvakken met maxi-oriënteringstraject, 1A aanvulling klassieke talen of 1A aanvulling STEM-wetenschappen. Afhankelijk van de interesses en de manier waarop uw kind de leerstof verwerkt in de basisschool, kiest hij of zij voor één van deze vier studierichtingen.
  • Had uw kind in de basisschool graag wat uitleg van de juf of meester en heeft uw kind een ruime belangstelling voor de wereld rondom zich, dan kan uw kind zich inschrijven in onze richting 1A aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject.
   In deze richting volgt uw kind in het mini-oriënteringstraject twee trajecten (interesses) uit volgende interessegebieden: economie en organisatie, kunst en creatie, maatschappij en welzijn, moderne talen en wetenschappen, sport, STEM-technieken, voeding en horeca. Uw kind proeft een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. Bij de definitieve inschrijving in de grote vakantie geeft uw kind zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan uw kind worden toegewezen. 
  • In de richting 1A hoofdvakken met aanvulling maxi-oriënteringstraject begeleiden we uw kind tijdens de vakken algemene vorming nog veel meer. Uw kind zit in een klas van maximum 16 leerlingen en krijgt de nodige ondersteuning. Op deze manier zetten we de begeleiding en ondersteu­ning vanuit de basisschool nog verder.
   In deze richting volgt uw kind een traject voor het maxi-oriënteringstraject. Uw zoon/dochter kan kiezen uit volgende trajecten: keuze 1: een heel schooljaar werken aan trajecten uit STEM-technieken / keuze 2: economie en organisatie (traject 1), STEM-technieken (traject 2), voeding en horeca (traject 3) / keuze 3: economie en organisatie (traject 1), maatschappij en welzijn (traject 2), voeding en horeca (traject 3). Bij de definitieve inschrijving in de grote vakantie geeft uw kind door welke keuze hij/zij kiest.
  • Als uw kind geboeid wordt door geschiedenis en graag studeert, dan kan uw kind zich inschrijven voor 1A met aanvulling klassieke talen.
  • Is uw kind veeleer geïnteresseerd in wiskunde, wetenschappen en technologie en kan uw kind ook goed de leerstof verwerken, dan kan uw kind zijn weg verderzetten in 1A met aanvulling STEM-wetenschappen.
 • In 1B kiest uw kind – afhankelijk van de interesse - om gedurende 3 uren per week (mega-oriënteringstraject) te werken aan projecten van STEM-technieken. Uw kind kan ook kiezen om een heel schooljaar te werken aan projecten uit Voeding en horeca. Als uw kind nog niet kan kiezen tussen STEM-technieken en Voeding en horeca, kan hij of zij ook voor beide projecten kiezen. Dit betekent dat uw kind een half jaar proeft van STEM-technieken en een half jaar van Voeding en horeca. Bij de definitieve inschrijving in de grote vakantie geeft u door voor welke van de drie mogelijkheden uw kind kiest.

Voor de studiekeuze naar het tweedejaar doorlopen de leerlingen een traject.

Zorg op school

Onze school heeft een uitgebreide brede basiszorg. Dit betekent dat wij voor al onze leerlingen een ruime begeleiding en opvolging voorzien. We stellen u graag enkele maatregelen voor uit onze brede waaier van begeleidingsvormen.

 • leren leren: We besteden extra tijd aan leren leren tijdens het klassenleraaruur (bv. je boekentas maken, de agenda invullen …). Daarnaast worden deze vaardigheden verder ingeoefend in alle vakken. De vakleerkracht biedt de leerlingen de nodige leertips aan waarmee ze praktisch aan de slag kunnen gaan.
 • remediëring en inhaallessen: Indien uw kind problemen heeft om een leerstofonderdeel te verwerken, kan hij/zij extra uitleg vragen aan de vakleerkracht tijdens een remediëring. Als hij/zij grote moeilijkheden ondervindt met de hoofdvakken (Nederlands, Frans en wiskunde) kan hij/zij doorverwezen worden naar de inhaalles. Deze vindt plaats tijdens het 8ste lesuur, van 16 tot 16.50 uur. De leerlingen kunnen ook heel wat handige hulpmiddelen terugvinden op Smartschool: ingesproken PowerPoints, filmpjes, leerpaden, oefentoetsen … . Op deze manier krijgen al onze leerlingen de nodige ondersteuning die ze verdienen.
 • huiswerkklas: Indien uw kind niet goed weet hoe hij/zij aan het huiswerk moet beginnen, kan hij/zij aansluiten bij de huiswerkklas. In deze klas krijgt uw kind hulp bij het studeren en maken van het huiswerk. Er wordt gewerkt per thema (bv. hoe Franse woordjes studeren, hoe leer ik een bewijs van wiskunde …).
 • Nederlands voor MeerTaligen: Tijdens de NMT-lessen begeleiden wij uw kind extra bij het begrijpen van de schooltaalwoorden, vaktermen uit alle vakken en het Nederlands in het algemeen.
 • leerhindernissen: De school voorziet verschillende maatregelen voor leerlingen met bepaalde onder­steunings­­behoefte zoals dyslexie, dyscalculie … .
 • leeruitdagingen: Wedstrijden zoals de kangoeroewedstrijd, First Lego League, Olyfran … dagen de leerlingen extra uit.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een avondstudie onder toezicht. Deze avondstudie begint om 16.05 uur en eindigt om 16.50 uur. Hiervoor schrijft u uw kind digitaal in en wij verwachten dan ook dat hij/zij aanwezig is. De school controleert de aanwezigheden en u wordt verwittigd als uw kind afwezig is. De leerlingen studeren in de avondstudie zelfstandig. De toezicht­houdende opvoeder zorgt voor een stille en aangename werkruimte.

Uw kind heeft ook de mogelijkheid om naar de ICT-studie te gaan. Tijdens deze studie kan uw zoon/dochter in het ICT-lokaal zijn/haar huistaken afwerken op computer. Hij/zij kan hier ook leren typen (TypTop).

Praktische informatie

De school beschikt over een modern gebouw (gebouwd in 2013). We hebben verschillende ICT-lokalen, een afzonderlijke sporthal, een ruime speelplaats, een voetbalveld, een polyvalente ruimte, een schoolbibliotheek en een leeshoekje. Onze infrastructuur wordt continu aangepast aan de noden van de leerlingen (bv. nieuwe lokalen voor STEM, teamteaching, differentiatie en allerlei projecten).

Voor de boeken werken we nauw samen met de firma Iddink. Zij leveren de boeken aan huis. U hoeft alleen maar tijdig online te bestellen via een persoonlijk account. Op die manier beschikt uw kind over de correcte uitgave van de schoolboeken. Het is ook mogelijk om met de firma een betalingsregeling in termijnen af te sluiten. Neem een kijkje op de website van Iddink: www.iddink.be.

De eerste schooldagen staan in teken van kennismaken, zich goed voelen en vertrouwd worden met het schoolgebeuren. Daarom kiest de school ervoor om te starten met onthaaldagen. Voor de leerlingen van het eerste jaar zijn dat de eerste twee schooldagen van het schooljaar. Voor de leerlingen van het tweede jaar is dat de eerste dag van het schooljaar. Tijdens deze dagen leren de leerlingen elkaar, de school en hun klassenleraars beter kennen.

De school telt dit schooljaar (2020-2021) 2280 leerlingen. In de eerste graad (campus Ursula) wordt er lesgegeven aan 832 leerlingen. In de tweede en derde graad (campus Amandina) zijn dit er 1448.

De leerlingen krijgen een beurtrapport voor de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en in de maanden mei en juni. Aan het einde van het eerste trimester en tweede trimester en bij het einde van het schooljaar krijgen ze een volledig rapport. Een volledig rapport bevat zowel de punten van de grote toetsen als de punten van dagelijks werk van het volledige trimester of semester.

Bij de inschrijving krijgt u een bijdrageregeling mee. Dit is een lijst met mogelijke schoolkosten. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

 • Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten maken zoals het betalen van de handboeken, van kopieën … . Zaken die u alleen bij ons kunt aankopen, zoals bijvoorbeeld de planagenda koopt u verplicht bij ons. Maar er zijn ook zaken die u zowel bij ons als ergens anders kunt kopen, bijvoorbeeld een rekenmachine. U kiest zelf waar u die zaken koopt, maar als u ze bij ons koopt, dan worden ze verrekend via de schoolrekening.
 • Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen via de school of voor activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen.  Als u er toch voor kiest om deze zaken via de school aan te kopen of deel te nemen aan zo'n activiteit, dan wordt dit verrekend via de schoolrekening.

In de bijdrageregeling staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen:

 • Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn vaste kosten.
 • Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat u moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. We baseren ons voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

We kunnen geen vaste prijs plakken op de gemiddelde kost van een schooljaar. De kostprijs varieert naargelang de studierichting die uw zoon/dochter volgt.

Schooltijd

Een gewone lesdag verloopt als volgt:

De school is open en telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur. Vanaf 08.30 uur voorzien we toezicht op de speelplaats. Als de leerlingen eenmaal op school zijn, verlaten ze de school niet meer zonder toestemming.

Voor de schoolkosten (planagenda, buitenschoolse activiteiten, grondstoffen, kopieën …) wordt tweemaal per jaar een factuur opgemaakt. Een eerste factuur wordt in december opgemaakt, eind mei volgt er een tweede factuur. De kosten voor het vervoer bij uitstappen die leerplangebonden zijn, worden niet in de schoolrekening opgenomen. De school neemt deze kosten voor haar rekening. We verwachten dat elke afrekening tijdig en volledig wordt betaald via overschrijving.

De leerlingen worden verdeeld over verschillende klassen naargelang hun studiekeuze. Bij de klasindeling wordt er per richting een maximumcapaciteit per klas voorzien. Er zijn meerdere klassen per studierichting. Voor de richtingen 1A met aanvulling klassieke talen, aanvulling hoofdvakken met mini-oriënteringstraject en aanvulling STEM-wetenschappen ligt de maximumcapaciteit op 24 leerlingen per klas. Voor de richting 1A met aanvulling maxi-oriënteringstraject is dit beperkt tot 16 leerlingen per klas. In de B-stroom is deze capaciteit vastgelegd op 12 leerlingen per klas.

Uw kind mag een gsm meebrengen naar school. Hij/zij brengt dit toestel mee op eigen risico. De school(-verzekering) komt niet tussen bij diefstal, verlies of beschadiging. De gsm mag enkel gebruikt worden buiten de schoolgebouwen. De leerkrachten en toezichthouders kunnen wel toestemming geven om de gsm te gebruiken voor didactische of pedagogische doeleinden in de klas. In de klas wordt gebruik gemaakt van een gsm-box. Bij de start van een lesuur leveren de leerlingen hun gsm in. U kan als ouder in dringende gevallen uw dochter of zoon op school bereiken via de telefoon op het secretariaat. Omgekeerd kunnen leerlingen hun ouders of voogd bereiken voor dringende telefoontjes op het leerlingensecretariaat en dit zonder kosten.

Omdat het soms handig is om voorwerpen veilig te kunnen opbergen op school, bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan om een locker te gebruiken. De huur is gratis, maar voor de waarborg van de sleutel vragen we 5 euro. We factureren dit bedrag via de schoolrekening. Uw zoon/dochter krijgt op het einde van het schooljaar deze waarborg cash terug bij inlevering van het sleuteltje (indien alle schoolrekeningen betaald werden). Als de sleutel niet wordt ingeleverd, gebruiken wij deze waarborg om de sleutel te laten dupliceren.

Bij afwezigheid van een leerkracht kijken we eerst of we voor de leerlingen een vervangles kunnen voorzien. Indien dit niet kan, vragen we aan de afwezige leerkracht om (in het mate van het mogelijke) een taak te voorzien die de leerlingen kunnen maken in de studie. Als er geen taak beschikbaar is, mogen de leerlingen zelfstandig studeren. De leerlingen kunnen ’s morgens op een digitaal scherm zien welke leerkracht afwezig is en weten zo of zij naar de studiezaal moeten gaan. In de studiezaal voorzien wij steeds toezicht.

De school beschikt over een internaat dat exclusief verbonden is aan de school. Een weekverblijf in "Sint-Martinus" start in principe op maandagmorgen 07.30 uur en eindigt op vrijdagavond 16 uur. De internaatbeheerder, opvoeders en internen werken samen aan een gezellig maar ook gestructureerd verblijf. Op ons internaat krijg uw kind een eigen kamer. Een eigen plekje om in te richten en zich thuis te voelen. Wij zorgen voor een bed, een bureau met stoel en een kast. Voor de gezellige inrichting van de kamer mogen jullie zelf zorgen.

ICT

De school werkt met het digitale platform Smartschool. Het is een krachtig intern communicatiemiddel voor alle schoolparticipanten. Smartschool is veilig, in die zin dat de beschikbare informatie wordt afgeschermd, zodat alleen de gebruiker voor wie de info bestemd is, ze kan openen. Tot de mogelijkheden van Smartschool behoren onder meer: mededelingen en uitwisseling van berichten (interne e-mail), digitaal inleveren (en weer terugkrijgen) van taken en opdrachten, gebruik van Skore (digitaal puntenboek en rapportsysteem), bijkomende leeromgeving (extra oefeningen, bijkomende informatie over de leerstof, weblinks …). Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden de leerlingen begeleid doorheen Smartschool.

De leerlingen zijn niet verplicht een laptop aan te kopen. Wanneer er thuis geen computer beschikbaar is, krijgt de leerling de mogelijkheid om de computers op school te gebruiken tijdens de middagpauze. Vanaf het derde jaar (in de bovenbouw campus Amandina) wordt dit wel verplicht. De aankoop van de laptop gebeurt dan via de school.

De school beschikt over drie volledig uitgeruste computerlokalen. Ook biedt de school laptops en tablets aan om het lesgebeuren te ondersteunen. De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze gebruikmaken van deze computerlokalen.

Middagpauze

Om 12.25 uur start de middagpauze. De leerlingen gaan naar de polyvalente zaal of de refter van de sporthal. Zij krijgen aan het begin van het schooljaar een vaste tafel per klas toegewezen. Zij eten hun boterhammen op onder toezicht van de opvoeders. In onze scholengemeenschap drinken we alleen water, fruitsap en chocolademelk. Wij bieden de mogelijkheid aan om deze drank aan te kopen via school. Leerlingen mogen deze dranken uiteraard ook meebrengen van thuis, bij voorkeur in een herbruikbare verpakking. Ze dragen op die manier bij tot een beter leefmilieu.

!!! Omwille van de huidige coronamaatregelen eten de leerlingen nu in de klas, samen met hun klasbubbel, onder toezicht van de leerkracht. !!!

De leerlingen die dat wensen, kunnen op vrijdagmiddag een warme maaltijd eten op school. Uw kind kan hiervoor inschrijven tot dinsdagmiddag op het secretariaat. Een warme maaltijd bestaat uit een dagsoep, een hoofdgerecht en een dessert of stuk fruit. Uw kind betaalt hiervoor 5 euro cash bij inschrijving.

In niet-coronatijden voorzien wij voor de leerlingen allerhande activiteiten tijdens de middagpauze. Enkele van deze activiteiten zijn: tafeltennis en basketballen op de speelplaats, voetballen op het voetbalveld, muziek op de speelplaats, werken aan het schoolkrantje, lezen in het leeshoekje, spelletjes spelen in de polyvalente zaal, buitenspelen op de speelplaats, sporten in de sporthal …

Scroll naar top