2de graad: maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

  • Je gaat graag met mensen om.
  • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in verschillende situaties.
  • Je wilt leren nadenken over menselijke en maatschappelijke situaties.
  • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
  • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

  • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen).
Lessentabel 4DE
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Biologie 1
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Scroll naar boven