2de graad: Economie en organisatie

Handel - talen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je hebt interesse voor moderne vreemde talen (Frans,
  Engels, Duits).
 • Je werkt graag met de computer.
 • Je kunt ordelijk en nauwkeurig werken.
 • Je hebt interesse voor het bedrijfsleven..

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Handel - talen is een studierichting voor leerlingen die
  de algemene basisvakken op een praktische manier
  willen verwerken en die een grote belangstelling hebben
  voor beroepen die zich situeren in de administratie en, in
  mindere mate, in de boekhouding. Een stevig pakket talen
  ondersteunt het geheel.
Lessentabel 4DE
Bedrijfseconomie 4
Informatica 4
Duits 2
Engels 4
Frans 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
TOTAAL 34
Scroll naar top