2de graad: Economie en organisatie

Economie - optie talen

PROFIEL VAN DE LEERLING

  • Je wilt weten hoe onze maatschappij op economisch vlak functioneert en je kan hierover kritisch denken.
  • Je hebt aanleg voor het structureren en verwerken van informatie.
  • Je wilt werken aan een goede kennis van moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits).

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

  • De leerlingen bestuderen de huishouding van een gezin, een bedrijf en de overheid, vertrekkend van een theoretische basis.
  • DeĀ leerlingen van Economie - optie talen hebben aanleg en een bijzondere interesse voor moderne talen.
Lessentabel 4DE
Economie 4
Duits 2
Engels 3
Frans 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Scroll naar top