4de jaar: stem

Wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je hebt belangstelling voor biologie, chemie, fysica en
  aardrijkskunde.
 • Je bent goed in wiskunde.
 • Je wilt je kennis van de wetenschapsvakken vergroten door
  uit verschillende bronnen feitenmateriaal te verzamelen.
 • Je wilt de verworven kennis toepassen in nieuwe situaties en
  vraagstukken.
 • Je wilt de wetenschappelijke feiten en ontwikkelingen
  plaatsen in een ruimer sociaal en ethisch kader.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Deze studierichting is algemeen vormend met de klemtoon
  op de vakken biologie, chemie en fysica.
 • De extra uren wetenschappen zorgen voor meer uitdieping
  en laboratoriumwerk.
Lessentabel 4DE
STEM 13
 Biologie 2
 Chemie 2
 Fysica 2
 Wiskunde 5
 STEM-projecten 2
Aardrijkskunde 1
Duits 1
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziekale opvoeding 1
Nederlands 4
TOTAAL 32
Scroll naar top