2de graad: Taal en cultuur

Latijn - optie wiskunde

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan
  de hand van leesteksten.
 • Je bestudeert de Romeinse cultuur.
 • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven.
 • Je krijgt algemene vakken: moderne talen, met extra
  aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Latijn - optie wiskunde is een studierichting voor leerlingen
  die een zeer brede algemene vorming willen en die een
  bijzondere interesse hebben voor wiskunde.
Lessentabel 4DE
Latijn 5
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Duits 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
TOTAAL 32
Scroll naar top