2de graad: Taal en cultuur

Latijn - optie talen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan
  de hand van leesteksten.
 • Je bestudeert de Romeinse cultuur.
 • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven.
 • Je krijgt algemene vakken: wiskunde en wetenschappen met
  extra aandacht voor moderne talen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Latijn - optie talen is een studierichting voor leerlingen die
  een zo breed mogelijke algemene vorming willen en die
  een bijzondere interesse hebben voor talen.
Lessentabel 4DE
Latijn 5
Duits 2
Engels 2
Frans 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Scroll naar top