2de graad: Taal en cultuur

Grieks - Latijn - optie wiskunde

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je bestudeert de Griekse en Latijnse spraakkunst en
  woordenschat aan de hand van leesteksten.
 • Je bestudeert de Griekse en Romeinse cultuur.
 • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven.
 • Je krijgt het basispakket algemene vakken: moderne talen
  met extra aandacht voor wiskunde en wetenschappen.n.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Grieks - Latijn - optie wiskunde is een studierichting voor
  leerlingen die een zo breed mogelijke algemene vorming
  willen en die een bijzondere interesse hebben voor
  wiskunde..
Lessentabel 4DE
Grieks 4
Latijn 4
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Engels 2
Frans 3
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
TOTAAL 32
Scroll naar top