2de graad: Taal en cultuur

Grieks - Latijn - optie talen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je bestudeert de Griekse en Latijnse spraakkunst en
  woordenschat aan de hand van leesteksten.
 • Je bestudeert de Griekse en Romeinse cultuur.
 • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven;
  naast Engels en Frans krijg je ook Duits vanaf het 3de jaar.
 • Je krijgt het basispakket wiskunde en wetenschappen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Grieks - Latijn - optie talen is een studierichting voor
  leerlingen die een brede algemene vorming willen en die
  een bijzondere interesse hebben voor talen.
Lessentabel 4DE
Grieks 4
Latijn 4
Duits 1
Engels 2
Frans 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
TOTAAL 32
Scroll naar top