4de: stem

elektrotechnieken

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je hebt interesse voor elektriciteit en elektrische processen.
 • Je wilt de aangeleerde theorie meteen ook praktisch
  kunnen toepassen.
 • Je hebt doorzettingsvermogen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Je leert elektrische installaties voor particuliere woningen
  ontwerpen en uitvoeren.
 • Je leert een bouwplan lezen.
 • Je leert elektrische schema’s tekenen met pc (CAD).
 • Je leert al naargelang de opdracht de juiste materialen en
  gereedschappen kiezen.
 • Je leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen.
 • De geïntegreerde aanpak van het vak elektriciteit tussen
  lab, theorie en praktijk is de basis voor een degelijke
  vorming.
Lessentabel 4DE
Realisaties elektrotechnieken 16
 Elektriciteit + lab
 Installatiemethoden
 Technisch tekenen
 Praktijk elektriciteit
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3
TOTAAL 34
Scroll naar top