3de graad: stem

Latijn - wetenschappen

GEWENSTE VOOROPLEIDING

  • Vierde jaar Grieks - latijn
  • Vierde jaar Latijn

PROFIEL VAN DE LEERLING

  • Je wilt de Latijnse taal, literatuur en cultuur bestuderen aan de hand van authentieke Latijnse teksten.
  • Die rechtstreekse confrontatie met het gedachtegoed uit de Oudheid helpt je de huidige samenleving beter te begrijpen.
  • Je leert daardoor kritische vragen stellen.
  • Je hebt bovendien een uitgesproken aanleg en een theoretische belangstelling voor wetenschappen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

  • De studierichting Latijn - wetenschappen talen biedt leerlingen een brede natuurwetenschappelijke en taalkundige vorming.
  • Je verzamelt graag nauwgezet empirisch feitenmateriaal op de meest diverse manieren en je wilt de nodige tijd besteden aan de analyse en de verwerking ervan.
Lessentabel 5DE 6DE
Latijn 4 4
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 2 2
TOTAAL 32 32
Scroll naar top