3de graad: maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen - optie wiskunde

GEWENSTE VOOROPLEIDING

  • Vierde jaar Humane wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

  • Je gaat graag met mensen om.
  • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens in bepaalde situaties.
  • Je wilt leren nadenken over menselijke en maatschappelijke situaties.
  • Je leert omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren
  • Je leert zelf een mening vormen en een persoonlijk standpunt innemen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

  • Humane wetenschappen is een studierichting die algemeen vormend is met klemtoon op gedragswetenschappen (studie van de mens) en cultuurwetenschappen (studie van economie, kunst, recht, media, verschillende levensbeschouwingen).
Lessentabel 5DE 6DE
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Onderzoekscompetenties 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 2 2
TOTAAL 32 32
Scroll naar top