2de graad: Taal en cultuur

Moderne talen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je beleeft plezier aan het leren van talen.
 • Via activerende werkvormen gelinkt aan je eigen leefwereld wil je uitgedaagd worden voor het (vreemde-) talenonderwijs.
 • Je wil strategieën leren gebruiken om talen te begrijpen en/of je talig te uiten.
 • Je wil je communicatieve vaardigheden aanscherpen.
 • Je wil leren actief op zoek te gaan naar bronnenmateriaal om verbanden te ontdekken tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen.
 • Je wil genieten van taal, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven via diverse werkvormen en er creatief mee aan de slag gaan.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
 • De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Bovendien krijgen zij Duits als een extra vreemde taal.
 • De studierichting daagt hen ook uit in verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
 • In het nieuwe vak communicatiewetenschappen wordt mediabeeldvorming, framing, gemediatiseerde communicatie en mediaconcepten en –tools belicht.
 • Daarenboven biedt de studierichting ook een verdiepte basisvorming voor chemie, fysica en wiskunde.
Lessentabel 3DE 4DE
Communicatiewetenschappen 1 3
Duits 1 2
Engels 4 4
Frans 5 4
Nederlands 5 4
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke,

economische

en artistieke vorming (MEAV)
1 -
Natuurwetenschappen 3 3
 Biologie  1  1
 Chemie  1  1
 Fysica  1  1
Wiskunde 4 4
Klassenleraaruur 1 1
TOTAAL 32 32
Scroll naar top