2de graad: Taal en cultuur

Latijn

PROFIEL VAN DE LEERLING

  • Je bestudeert de Latijnse spraakkunst en woordenschat aan de hand van leesteksten.
  • Je bestudeert de Romeinse cultuur.
  • Je wilt een grote algemene taalvaardigheid verwerven.
  • Je krijgt het basispakket algemene vakken: moderne talen met extra aandacht voor wiskunde en wetenschappen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

  • Latijn is een studierichting voor leerlingen die een zeer brede algemene vorming willen en die een bijzondere interesse hebben voor wiskunde, wetenschappen en talen.
Lessentabel 3DE 4DE
Latijn 5 5
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Duits 1 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke,

economische

en artistieke vorming (MEAV)
1 -
Natuurwetenschappen 3 3
 Biologie  1  1
 Chemie  1  1
 Fysica  1  1
Nederlands 4 4
Klassenleraaruur 1 1
TOTAAL 32 32
Scroll naar top