2de graad: maatschappij en welzijn

Humane wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je wilt graag nadenken over wie de mens is, over de wereld, over goed en kwaad en over de zin van het leven.
 • Je hebt interesse in kunst en wil kunst leren begrijpen en waarderen.
 • Je bent nieuwsgierig naar het gedrag van de mens en hoe de mens samenleeft met anderen.
 • Je wilt meer te weten komen onze hedendaagse
  samenleving.
 • Je vindt theoretisch denken een uitdaging : je kan abstract denken, logisch redeneren en verbanden leggen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent goed in begrijpend lezen en het inzichtelijk verwerken van leerinhouden.
 • Je staat open voor andere meningen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Humane Wetenschappen is een sterk theoretische
  studierichting die een brede algemene vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
  • De leerlingen leren filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk, de zin van het leven.
  • De leerlingen leren kijken en luisteren naar kunst, leren kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
  • De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch denkkader met betrekking tot de mens, zijn gedrag en de hedendaagse samenleving. De leerlingen maken hierbij kennis met theorie├źn uit de psychologie en de sociologie.
Lessentabel 3DE 4DE
Filosofie 1 2
Kunstbeschouwing 1 2
Sociologie & Psychologie 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke,

economische

en artistieke vorming (MEAV)
1 -
Natuurwetenschappen 3 3
 Biologie  1  1
 Chemie  1  1
 Fysica  1  1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Klassenleraaruur 1 1
TOTAAL 32 32
Scroll naar top