2de graad: stem

Elektriciteit

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je hebt interesse voor elektriciteit en elektrische processen.
 • Je wilt graag aan voertuigen werken.
 • Een sanitaire installatie of verwarmingsinstallatie in een
  woning plaatsen spreekt je aan.
 • Je wilt de aangeleerde theorie meteen ook praktisch
  kunnen toepassen.
 • Je leert graag al doende met veel praktijkoefeningen en
  inoefentijd.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting
  in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in
  functie van de realisatie en ontwikkelen technischoperationele
  vaardigheden in huishoudelijke en niethuishoudelijke
  elektrische installaties, elektropneumatica,
  (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en
  onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.
 • De leerlingen leren:
  •  elektrische installaties voor particuliere woningen
   ontwerpen en uitvoeren;
  • een bouwplan lezen;
  • elektrische schema’s tekenen met pc (CAD);
  • al naargelang de opdracht de juiste materialen en
   gereedschappen kiezen;
  • procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen.
  • De geïntegreerde aanpak van het vak elektriciteit tussen
   lab, theorie en praktijk is de basis voor een degelijke
   vorming.
  • De lessen algemene vorming bereiden de leerlingen voor
   op deelname aan de samenleving.
Lessentabel 3DE 4DE
Elektriciteit 18 18
  Elektrotechnische realisaties

 montage - demontage -

 voertuigtechnieken
  centrale verwarming
  sanitaire installaties
Engels 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 8 8
TOTAAL 32 32
Scroll naar top