2de graad: Economie en organisatie

Economische wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je wilt weten hoe onze maatschappij op economisch vlak
  functioneert en je kunt hierover kritisch denken.
 • Je hebt interesse in economische thema’s als consument
  en producent in relatie tot de economische wereld, de
  marktwerking en de rol van de overheid en organisaties,
  vrijhandel versus protectionisme…
 • Je wilt werken aan een stevige kennis van wiskunde.
 • Je vindt het belangrijk om ook een degelijke basis aan
  wetenschapsvakken te hebben
 • Je wilt je ICT-vaardigheden toepassen in het economische
  werkveld, nl. werken met een digitaal rekenblad, grafische
  voorstellingen maken, gerichte zoekstrategieën gebruiken
  en online databanken raadplegen.
 • Je bent geïnteresseerd in de actualiteit.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Economische wetenschappen is een sterk theoretische
  studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
  een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket
  economie en wiskunde. De leerlingen bestuderen de
  huishouding van een gezin, een bedrijf, de financiële
  instelling, de overheid en internationale relaties. De
  leerinhouden vertrekken daarbij van een theoretische
  en abstracte basis, waarbij de link met de actualiteit
  niet uit het oog wordt verloren. De leerlingen leren
  onder andere over welvaart, budgetten, vraag en
  aanbod, winstmaximalisatie, sturing van de overheid,
  de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, de kapitaalmarkt,
  internationale handel, globalisering, internationale
  organisaties, een boekhouding voeren, btw, marketing ...
Lessentabel 3DE 4DE
Economie 4 6
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2

Maatschappelijke,

economische

en artistieke vorming (MEAV)
1 -
Natuurwetenschappen 3 3
 Biologie  1  1
 Chemie  1  1
 Fysica  1  1
Nederlands 4 4
Klassenleraaruur 1 1
TOTAAL 32 32
Scroll naar top