2e jaar: B-stroom - Praktisch doen

Voeding en horeca

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je wil graag ontdekken of een job in de hotel- en restaurantsector, brood- en banketbakkerij, spek- en fijnkostslagerij iets voor jou is.
 • Je wil graag voedsel bereiden.
 • Je wil graag sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je wil graag basistechnieken kunnen toepassen in restaurantkeuken, bakkerij en slagerij.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Je leert plannen en organiseren met inzicht op evenwichtige, eerlijke en duurzame voeding.
 • Je leert eenvoudig, actief en creatief handelen en probleemoplossend denken.
 • Je leert aandacht hebben voor kwaliteitszorg, ergonomisch en veilig werken.
 • Je leert hygiënisch, milieubewust en duurzaam omgaan met grondstoffen.
 • Je leert klantgericht communiceren.

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. In de loop van het derde trimester (in het eerste jaar) geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen. 

Voorbeelden van onze aangeboden trajecten zijn: bedrijfswebsite, event heroes, green deal circuit, klaviervaardigheden, toerisme, akkoord, DecoToon, elektronische muziek, theater, care-tastic, commUNIcatie, EHBO, de digitale wereld, democratie-politiek-sociale media en actualiteit, voetbal/american football, bootcamp, dans/rope skipping, terugslagspelen (tennis, padel, tafeltennis, spike ball, tchoukball …), elektronics, retteket: bouw je eigen raket, ontwerp een WIFI-klimaatmeter, verbindingstechnieken, 3D-ontwerpen, …

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
beeld 1
Engels 2
Frans 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
muziek 1
natuur en ruimte 1
Nederlands 3
techniek 2
wiskunde 3
Uren basisoptie + differentiatie
voeding en horeca 10
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven