2e jaar: B-stroom - Praktisch doen

STEM - technieken

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je wil graag leren werken met verschillende machines en gereedschappen. 
 • Je wil je praktische talenten verder ontwikkelen. 
 • Je wil graag de werking van machines en gereedschappen leren kennen door het op te zoeken en de nodige onderzoeken te doen.
 • Je wil graag digitale vaardigheden leren toepassen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Je leert aan de hand van een stappenplan een werkstuk realiseren.
 • Je leert meten, aftekenen en het juiste gereedschap veilig gebruiken en je maakt enkele eenvoudige en nuttige gebruiksvoorwerpen.
 • Je leert met behulp van het technisch proces verschillende problemen oplossen.
 • Je leert ook eenvoudige technische systemen onderzoeken.
 • Je leert digitale hulpmiddelen efficiënt in te schakelen in het technologisch proces van een product.

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. In de loop van het derde trimester (in het eerste jaar) geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen. 

Voorbeelden van onze aangeboden trajecten zijn: bedrijfswebsite, event heroes, green deal circuit, klaviervaardigheden, toerisme, akkoord, DecoToon, elektronische muziek, theater, care-tastic, commUNIcatie, EHBO, de digitale wereld, democratie-politiek-sociale media en actualiteit, voetbal/american football, bootcamp, dans/rope skipping, terugslagspelen (tennis, padel, tafeltennis, spike ball, tchoukball …), elektronics, retteket: bouw je eigen raket, ontwerp een WIFI-klimaatmeter, verbindingstechnieken, 3D-ontwerpen, …

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
beeld 1
Engels 2
Frans 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
muziek 1
natuur en ruimte 1
Nederlands 3
techniek 2
wiskunde 3
Uren basisoptie + differentiatie
STEM - technieken 10
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven