2e jaar: B-stroom - Praktisch doen

Economie en organisatie |
maatschappij en welzijn

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je studeert graag en kan de opgedane kennis toepassen.
 • Je kan nauwkeurig en ordelijk werken.
 • Je hebt interesse in de bedrijfswereld en algemene economie.
 • Stiptheid en orde vind je belangrijk.
 • Je leert graag al doende.
 • Je bent geboeid door mensen en wil je inzetten voor je medemensen.
 • Je hebt interesse en aandacht voor een persoonlijke en gezonde levensstijl.
 • Je kan respectvol samenwerken met anderen.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Je leert welke rol de consument, ondernemingen en overheid in onze samenleving hebben.
 • Je krijgt ondernemerszin in een oefenonderneming en je leert hoe bedrijven en overheden data uit gegevens halen.
 • Je leert vlot met de computer werken.
 • Je leert op verantwoorde wijze een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen.
 • Je leert hoe actuele verschijnselen de maatschappij beïnvloeden.
 • Je leert sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties toepassen.
 • Je maakt via toepassingsgerichte opdrachten kennis met volgende interessegebieden: lifestyle, lichaamszorg en voeding.
 • Je leert aandacht hebben voor hygiënisch, milieubewust, ergonomisch en veilig werken.

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. In de loop van het derde trimester (in het eerste jaar) geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen. 

Voorbeelden van onze aangeboden trajecten zijn: bedrijfswebsite, event heroes, green deal circuit, klaviervaardigheden, toerisme, akkoord, DecoToon, elektronische muziek, theater, care-tastic, commUNIcatie, EHBO, de digitale wereld, democratie-politiek-sociale media en actualiteit, voetbal/american football, bootcamp, dans/rope skipping, terugslagspelen (tennis, padel, tafeltennis, spike ball, tchoukball …), elektronics, retteket: bouw je eigen raket, ontwerp een WIFI-klimaatmeter, verbindingstechnieken, 3D-ontwerpen, …

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
beeld 1
Engels 2
Frans 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
muziek 1
natuur en ruimte 1
Nederlands 3
techniek 2
wiskunde 3
Uren basisoptie + differentiatie
economie en organisatie 5
maatschappij en welzijn 5
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven