2e jaar: A-stroom - Theoretisch Denken

STEM - wetenschappen

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je bent graag bezig met het ontwerpen, bouwen en/of verbeteren van prototypes en het zoeken naar oplossingen.
 • Je doet graag onderzoek of maakt technische systemen op basis van een ontwerp.
 • Je bent handig en wil in contact komen met machines, nieuwe technologieën, gereedschappen en materialen.
 • Je bent graag bezig met wiskunde en kan het vak toepassen tijdens de praktijk.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • De nadruk ligt op het onderzoeken van een behoefte/probleem en het ontwerpen van een mogelijke oplossing.
 • Je gaat jouw ideeën omzetten tot een zelfgemaakt model of prototype.
 • Je ontwikkelt inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden van systemen en materialen.
 • De nadruk ligt vooral op het begrijpen en omzetten van de theorie. 

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. In de loop van het derde trimester (in het eerste jaar) geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen. 

Voorbeelden van onze aangeboden trajecten zijn: bedrijfswebsite, event heroes, green deal circuit, klaviervaardigheden, toerisme, akkoord, DecoToon, elektronische muziek, theater, care-tastic, commUNIcatie, EHBO, de digitale wereld, democratie-politiek-sociale media en actualiteit, voetbal/american football, bootcamp, dans/rope skipping, terugslagspelen (tennis, padel, tafeltennis, spike ball, tchoukball …), elektronics, retteket: bouw je eigen raket, ontwerp een WIFI-klimaatmeter, verbindingstechnieken, 3D-ontwerpen, …

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
Uren basisoptie + differentiatie
STEM-wetenschappen 5
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven