2e jaar: A-stroom - Theoretisch Denken

Latijn

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je volgde in het eerste jaar Latijn en je resultaten waren zeer goed.
 • Je hebt een goede studiemethode.
 • Je leert graag woordjes.
 • Je bent een doorzetter, creatief en geboeid door talen en verhalen, geschiedenis en cultuur.
 • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Je breidt je kennis van het Latijn verder uit.
 • Je leert meer woorden, verbuigingen en vervoegingen zodat je Latijnse teksten kan lezen, ontleden en samenvatten.
 • Je leert begrijpen hoe een taal in elkaar zit.
 • Je leert logisch denken.

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. In de loop van het derde trimester (in het eerste jaar) geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen. 

Voorbeelden van onze aangeboden trajecten zijn: bedrijfswebsite, event heroes, green deal circuit, klaviervaardigheden, toerisme, akkoord, DecoToon, elektronische muziek, theater, care-tastic, commUNIcatie, EHBO, de digitale wereld, democratie-politiek-sociale media en actualiteit, voetbal/american football, bootcamp, dans/rope skipping, terugslagspelen (tennis, padel, tafeltennis, spike ball, tchoukball …), elektronics, retteket: bouw je eigen raket, ontwerp een WIFI-klimaatmeter, verbindingstechnieken, 3D-ontwerpen, …

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
Uren basisoptie + differentiatie
Latijn 5
klassenleraaruur 1
mini-OT 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven