1e jaar: A-stroom

Aanvulling hoofdvakken met mini-OT

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Je behaalde goede resultaten in de basisschool.
 • Je hebt een ruime belangstelling.
 • Je bent bereid na de lessen nog voor school te werken.

PROFIEL VAN DE STUDIERICHTING

 • Ik studeer graag.
 • Ik heb een goed taalgevoel.
 • Het vak wereldoriëntatie boeide me in de basisschool.

WAT IS MINI-OT?

OT staat voor OriënteringsTraject: een reeks van lessen waarbij de leerlingen proeven van verschillende interessegebieden (domeinen). Bij een mini-OT kiezen de leerlingen twee trajecten (interesses) uit de interessegebieden:

 • economie en organisatie
 • kunst en creatie
 • maatschappij en welzijn
 • moderne talen en wetenschappen
 • sport
 • STEM-technieken
 • STEM-wetenschappen
 • voeding en horeca

De leerlingen proeven een half jaar van het ene interessegebied en een half jaar van het andere interessegebied. Zij krijgen dit aangeboden tijdens twee lesuren om de veertien dagen. Bij de definitieve inschrijving in de grote vakantie geeft de leerling zijn/haar drie favoriete interessegebieden door. Wij kiezen dan welke twee interessegebieden aan de leerling worden toegewezen.

Lessentabel Uren
Algemene basisvorming
aardrijkskunde 2
beeld 1
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
mens en samenleving 2
muziek 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
Uren basisoptie + differentiatie
Frans 1
Nederlands 1
wiskunde 1
mini-OT 1
klassenleraaruur 1
TOTAAL 32
Scroll naar boven